PRIVAATSUSPOLIITIKA

Skyvert OÜ privaatsuspoliitika eesmärk on tagada meie e-poe kasutajate privaatsus, lähtudes isikuandmete kogumisel ja töötlemisel  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusest EL  2016/679 ja muudest isikuandmete kaitset reguleerivatest õigusaktidest. Kasutame Teie isikuandmeid vaid eesmärgil, milleks me isikuandmeid kogusime ja selle eesmärgi täitmiseks vajalikus ulatuses.

Isikuandmete vastutav töötleja on  Skyvert  OÜ (registrikood 12930810) aadress Kuusiku 9,Loo; kontakttelefon +372 57415191; meiliaadress info@zipper.ee.

Skyvert OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance OÜ-le.

Andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Ilona Juhansoo, kelle e-posti aadress on ilona.juhansoo@gmail.com ja telefon +372 56498528.

Isikuandmete töötlemise eesmärk

Skyvert OÜ, kelle veebipood asub  aadressil www.zipper.ee/ (edaspidi „veebipood”), töötleb e-poe kasutajate isikuandmeid eesmärgiga täita nõuetekohaselt veebipoe kaudu sõlmitud lepinguid ning seadusest tulenevaid kohustusi. See tähendab, et selliseid andmeid on vaja eelkõige:

–  veebipoe kasutajaks registreerimiseks;

–  lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks;

–  Teiega ühenduse võtmiseks;

–  Teile maksete tegemiseks;

–  Teile ostetud toodete saatmiseks;

–  kasutaja õiguste rakendamiseks (lepingu ülesütlemine, seadusjärgne garantii jm) ja

lepingust tulenevate õigusvaidluste lahendamiseks;

–  seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Kui olete nõustunud uute toodete ja eripakkumiste kohta teabe saamisega, töötleb Skyvert OÜ Teie andmeid selleks, et saata Teile oma turundusteavet, ostusoovitusi, näiteks  eripakkumiste või lõpumüügi kohta.

 

Kogutavad isikuandmed

Skyvert OÜ töötleb järgmisi isikuandmeid:

– ees- ja perekonnanimi

– isikukood või sünniaeg

– isikut tõendava dokumendi andmed

– postiaadress

– e-posti aadress

– kauba kohaletoimetamise aadress

– pangakonto number

– maksetega seotud andmed.

– KMKR nr- kui ettevõte soovib arvet

 

 

Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused

 

Teie isikuandmeid töödeldakse Teie nõusolekul, mille Te annate meie veebipoe  kasutajaks registreerimise hetkel.

Teie nõusolek isikuandmete töötlemiseks on täielikult vabatahtlik, kuid ilma nõusolekuta ei ole Teil võimalik ennast veebipoe kasutajaks registreerida ja seal oste sooritada.

 

Seoses Teie isikuandmete töötlemisega on Teil järgmised õigused:

 

Isikuandmete säilitamisaeg

 

Veebipoe kasutajakonto sulgemise järgselt Teie isikuandmed kustutatakse ning säilitatakse vaid need  andmed, mis on vajalikud raamatupidamise jaoks või  muude seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks, s.h  isikuandmed, mis on vajalikud seoses Teie võimalike nõuetega. Isikuandmeid säilitatakse õigusaktidest tuleneva tähtaja jooksul, misjärel Teie  isikuandmed kustutatakse jäädavalt.

Andmetöötluse usaldamine kolmandatele osapooltele

Skyvert OÜ võib volitada isikuandmete töötlemise Skyvert OÜ äripartneritele, kui see on vajalik toimingute tegemiseks, näiteks tellitud toodete ettevalmistamiseks, kauba saatmiseks või Skyvert OÜ turundusteabe edastamiseks (viimane kehtib nende kasutajate puhul, kes on andnud oma nõusoleku vastava teabe saamiseks). Isikuandmete edastamine toimub sõlmitud lepingute alusel ning volitatud töötlejad on kohustatud tagama neile jagatud isikuandmete konfidentsiaalsuse.

Veebipoe kasutajate isikuandmeid ei edastata väljapoole Euroopa Liitu.

 

Andmeside Teie ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab Teie  isikuandmete ja pangaandmete turvalisuse.

Makse teostamine toimub väljaspool veebipoe  keskkonda, vastava panga või teenusepakkuja turvalises maksekeskkonnas. Teie isikuandmed edastatakse volitatud töötlejale –   Montonio Finance OÜ-le.

 

 

Teade toote kättesaadavusest

Soovi korral teavitab Skyvert OÜ Teid valitud toodete kättesaadavusest elektrooniliste sidevahendite abil. Sellist teadet saab saata ainult tingimusel, et olete andnud nõusoleku saada turundusteavet veebipoe toodete kohta määratud e-posti aadressile ja enda isikuandmete töötlemiseks Skyvert OÜ poolt. Andmete edastamine meile on vabatahtlik, kuid isikuandmete töötlemiseks nõusoleku mitteandmise korral ei ole meil võimalik Teid toodete kättesaadavusest teavitada.

 

Küpsised

Koduleht kasutab küpsiseid. Küpsised on väikesed failid, mis võimaldavad veebi sirvimiseks kasutatavatel seadmetel (nt arvutil, nutitelefonil) salvestada konkreetset teavet kasutatava seadme kohta. Küpsistes salvestatud teavet kasutatakse nii reklaamiks, statistika tegemiseks kui ka kodulehtede kohandamiseks Teie individuaalsete vajaduste põhjal. Küpsiste seadeid on võimalik veebibrauseris muuta. Kui seadeid ei muudeta, salvestatakse küpsised seadmesse. Küpsiste seadete muutmine võib piirata kodulehe funktsioone.

 

Facebooki plugin

Meie veebisait sisaldab Facebooki pluginat (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Facebooki plugin on tähistatud meie saidil Facebooki logoga. See plugin ühendab Teid otse meie Facebooki profiiliga. Seejärel saab Facebook teada, et olete meie saiti oma IP-aadressilt külastanud. Kui külastate meie saiti, olles oma Facebooki profiili sisse loginud, salvestab Facebook selle visiidi kohta teabe. Isegi kui Te pole sisse loginud, on Facebookil võimalik saada teavet IP-aadressi kohta.

Soovime rõhutada, et Facebook ei teavita meid kogutud andmetest ega nende kasutamise viisist. Me ei ole teadlikud Facebooki poolt kogutud teabe eesmärgist ega ulatusest. Lisateabe saamiseks Facebooki privaatsuse kohta soovitame Teil võtta ühendust otse Facebookiga või vaadata Facebooki privaatsuspoliitikat aadressil https://www.facebook.com/about/privacy/.

Kui te ei soovi, et Facebook koguks andmeid Teie külastuste kohta meie saitidel, soovitame Teil esmalt oma Facebooki kontolt välja logida.

 

Google Analyticsi andmekaitse deklaratsioon

Meie saidid kasutavad ettevõtte Google Inc. veebiteenuste analüüsimehhanisme („Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA”): Google Analytics, Google Double Click ja Google Tag Manager. Google Analytics, Google Double Click ja Google Tag Manager kasutavad veebisaitide kasutamise analüüsimiseks küpsiseid. Küpsiste abil kogutud teave edastatakse Google’i serveritele USA-s ja arhiveeritakse.

 

Kui IP anonüümseks muutmise funktsioon aktiveerub sel ajal, kui Te meie veebisaiti külastate, lühendab Google Teie kasutaja IP. See kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide ja teiste Euroopa Majanduspiirkonna lepingus loetletud riikide kohta. Täielik IP-aadress saadetakse Google’i serverile USA-sse ainult erijuhtudel, kus see lühendatakse. Sel viisil on IP-aadressi anonüümseks muutmise funktsioon meie kodulehel aktiivne. Kodulehe haldaja vastava taotluse korral kasutab Google kogutud teavet kodulehe kasutamise analüüsimiseks ning aruannete koostamiseks kodulehe kasutamise ja teiste Interneti kasutamisega seotud teenuste kohta. Google Analyticsi kasutaja brauseri poolt edastatud IP-aadressi ei hoita koos teiste Google’i andmetega.

 

Teie võite küpsiste salvestamise veebibrauseris blokeerida, kuid see muudab kodulehe teatud funktsioonide kasutamise võimatuks. Lisaks sellele võite blokeerida küpsiste abil kogutud kodulehe kasutamisega seotud teabe (sealhulgas IP-aadresside) salvestamise ja nende edastamise Google’ile, nagu ka nende jagamise Google’i poolt, laadides alla ja paigaldades oma seadmesse plugina, mis on kättesaadav aadressil https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

 

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamiseks võib andmesubjekt pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (Tatari 39, 10134 Tallinn; telefon +372 627 4135)